Infinitiv Trecutul simplu Participiul trecut Traducere (Dicţionar)
AbideAbode (Abided)Abode (Abided)a se ţine de / a suporta
AriseArose Arisen a se ridica
AwakeAwoke (Awaked)Awoken (Awaked)a se trezi
BeWas / Were Been a fi
BearBore Borne / Born a purta
BeatBeat Beaten a bate
BecomeBecame Become a deveni
BefallBefellBefallena ajunge / a surveni la
BegetBegotBegottena zămisli / a procrea
BeginBegan Begun a începe
BeholdBeheldBehelda vedea / a privi
BendBent Bent a se îndoi
BereaveBereftBerefta priva de
BeseechBesoughtBesoughta ruga / a implora
BestrideBestrodeBestriddena păşi peste / a încăleca
BetBet Bet a paria
BidBid / BadeBid / Biddena licita / a porunci
BindBound Bound a lega
BiteBit Bitten a muşca
BleedBled Bled a sângera
BlowBlew Blown a sufla / a bate
BreakBroke Broken a sparge
BreedBred Bred a creste / a educa
BringBrought Brought a aduce
BroadcastBroadcast (Broadcasted)Broadcast (Broadcasted)a difuza
BuildBuilt Built a construi
BurnBurnt / Burned Burnt / Burned a arde
BurstBurst Burst a izbucni / a năvăli / a crăpa
BuyBought Bought a cumpăra
CastCast Cast a arunca
CatchCaught Caught a prinde
ChideChidChide / Chiddena certa
ChooseChose Chosen a alege
CleaveClove / CleftCloven / Clefta se despica
ClingClung Clung a se agăta
ClotheClad (Clothed)Clad (Clothed)a îmbrăca
ComeCame Come a veni
CostCost Cost a costa
CreepCrept Crepta se târî / a se furisa
CutCut Cut a tăia
DealDealt Dealt a trata / a se ocupa de
DigDug Dug a săpa
DoDid Done a face
DrawDrew Drawn a trage / a desena
DreamDreamt (Dreamed)Dreamt (Dreamed)a visa
DrinkDrank Drunk a bea
DriveDrove Driven a sofa / a mâna
DwellDweltDwelta locui
EatAte Eaten a mânca
FallFell Fallen a cădea
FeedFed Fed a hrăni
FeelFelt Felt a se simti
FightFought Fought a se lupta
FindFound Found a găsi
FleeFled Fled a se refugia
FlingFlungFlunga arunca
FlyFlew Flown a zbura
ForbearForeboreForebornea se abţine
ForbidForbade Forbidden a interzice
ForecastForecast (Forecasted)Forecast (Forecasted)a prevedea
ForegoForewentForegonea preceda
ForgetForgot Forgotten a uita
ForgiveForgave Forgiven a ierta
ForsakeForsookForsakena părăsi
FreezeFroze Frozen a îngheta
GainsayGainsaidGainsaid a contrazică
GetGot Got / Gotten (US)a primi / a obtine
GildGilt (Gilded)Gilt (Gilded)a polei cu aur / a împodobi
GiveGave Given a da
GoWent Gone a merge
GrindGround Ground a măcina
GrowGrew Grown a creste
HangHung Hung a atârna
HaveHad Had a avea
HearHeard Heard a auzi
HeaveHove (Heaved)Hove (Heaved)a se ridica
HideHid Hidden a se ascunde
HitHit Hit a lovi
HoldHeld Held a tine
HurtHurt Hurt a lovi / a răni
InlayInlaidInlaida încrusta
KeepKept Kept a tine / a păstra
KneelKnelt Knelt a îngenunchia
KnitKnit (Knitted)Knit (Knitted)a tricota
KnowKnew Known a şti / a cunoaşte
LadeLadedLadena încărca / a umple
LayLaid Laid a pune / a aseza
LeadLed Led a conduce
LeanLeant (Leaned)Leant (Leaned)a se apleca / a se sprijini
LeapLeapt (Leaped)Leapt (Leaped)a sări
LearnLearnt (Learned)Learnt (Learned)a învăta
LeaveLeft Left a pleca / a lăsa
LendLent Lent a da cu împrumut
LetLet Let a lăsa / a permite
LieLay Lain a zăcea / a se afla
LightLit (Lighted)Lit (Lighted)a aprinde
LoseLost Lost a pierde
MakeMade Made a face
MeanMeant Meant a însemna
MeetMet Met a se întâlni
MislayMislaidMislaida pierde
MisleadMisledMisleda îndruma gresit
MistakeMistook Mistaken a gresi
MowMowedMown (Mowed)a cosi
OvercomeOvercame Overcome a covârsi
PayPaid Paid a plăti
PutPut Put a pune
QuitQuit (Quitted)Quit (Quitted)a abandona
ReadRead Read a citi
RendRentRenta sfâşia / a smulge
RidRidRida scăpa de / a se descotorosi de
RideRode Ridden a călări
RingRang Rung a suna
RiseRose Risen a răsări / a se ridica
RunRan Run a fugi
SawSawedSawn (Sawed)a tăia cu fierăstrăul
SaySaid Said a spune
SeeSaw Seen a vedea
SeekSought Sought a căuta
SellSold Sold a vinde
SendSent Sent a trimite
SetSet Set a pune
SewSewed Sewn (Sewed)a coase
ShakeShook Shaken a scutura / a tremura
ShaveShavedShaven (Shaved)a se rade
ShearShearedShorn (Sheared)a tunde
ShedShedSheda vărsa (lacrimi / sânge)
ShineShone Shone a străluci
ShoeShodShoda potcovi
ShootShot Shot a împusca
ShowShowed Shown a arăta
ShrinkShrank Shrunk a se strânge / a se scoroji
ShriveShrove (Shrived)Shrove (Shrived)a se spovedi
ShutShut Shut a închide
SingSang Sung a cânta
SinkSank Sunk a se scufunda
SitSat Sat a se aşeza
SlaySlewSlaina măcelări
SleepSlept Slept a dormi
SlideSlid Slid a aluneca
SlingSlungSlunga arunca
SlinkSlunkSlunka se furisa
SlitSlitSlita se crăpa
SmellSmelt (Smelled)Smelt (Smelled)a mirosi
SowSowed Sown (Sowed)a semăna
SpeakSpoke Spoken a vorbi
SpeedSped (Speeded)Sped (Speeded)a grăbi / a accelera
SpellSpelt (Spelled)Spelt (Spelled)a ortografia
SpendSpent Spent a cheltui / a petrece
SpillSpilt (Spilled)Spilt (Spilled)a vărsa
SpinSpanSpun a toarce
SpitSpat Spat a scuipa
SplitSplit Split a despica
SpoilSpoilt (Spoiled)Spoilt (Spoiled)a răsfăta
SpreadSpread Spread a raspîndi / a împrăstia
SpringSprang Sprung a izvorî / a sări
StandStood Stood a sta în picioare
StaveStove (Staved)Stove (Staved)a dogi
StealStole Stolen a fura / a se furisa
StickStuck Stuck a lipi
StingStung Stung a înţepa
StinkStankStunk a mirosi urât
StrewStrewedStrewn (Strewed)a presăra
StrideStrode Stridden (a) păși
StrikeStruck Struck a lovi
StringStrungStrunga înşira (pe o ată)
StriveStroveStrivena se strădui
SwearSwore Sworn a jura / a înjura
SweatSweat Sweat a transpira
SweepSwept Swept a mătura
SwellSwelled Swollen (Swelled)a se umfla
SwimSwam Swum a înota
SwingSwung Swung a legăna
TakeTook Taken a lua
TeachTaught Taught a învăta / a preda
TearTore Torn a rupe / a sfâsia
TellTold Told a spune / a povesti
ThinkThought Thought a se gândi
ThriveThrove (Thrived)Thriven (Thrived)a prospera
ThrowThrew Thrown a arunca
ThrustThrust Thrust a împinge
TreadTrod Trod / Troddena călca
UndergoUnderwent Undergone a trece prin
UnderstandUnderstood Understood a întelege
UndertakeUndertook Undertaken a lua asupra sa
UpsetUpsetUpseta se răsturna
Wake upWoke up (Waked up)Woke up (Waked up)a se trezi
WaylayWaylaidWaylaida acosta
WearWore Worn a purta
WeaveWove Woven a ţese
WeepWept Wept a plânge
WetWet Wet a uda
WinWon Won a câstiga
WindWound Wound a răsuci
WithdrawWithdrew Withdrawn a retrage
WithholdWithheldWithhelda retine
WithstandWithstoodWithstooda rezista
WringWrung Wrung a răsuci
WriteWrote Written a scrie

Va prezentăm în acest site o lista completă de verbe neregulate în engleză mai exact 200 de verbe neregulate, inclusiv declinarile lor (infinitiv, trecutul simplu și participiu trecut) că și pronunția audio a acestor verbe.

Verbe neregulate în limba engleză sunt verbele care nu se supun regulilor de conjugare obișnuite, ele având o conjugare diferită. Verbul este împărțit în trei categorii : verbe auxiliare , verbe modale și restul verbelor. Verbul în sine reprezintă o acțiune sau o stare, iar prin formă lui învățăm timpul când se face acea acțiune, am ales să prezentăm doar varianta cea mai utilizată în vorbirea curentă a acestor verbe neregulate.