Conjugare pentru verbul to symbol la toate timpurile în engleză


Iată tabelele de conjugare pentru verbul to symbol în engleză. Verbul este prezentat în verde. Auxiliarul folosit este în albastru. Puteți vedea toate tabelele de conjugare cu toate timpurile care există în limba engleză.

Timpul Prezent
Present Tense

 • I symbol
 • you symbol
 • she,he,it symbols
 • we symbol
 • you symbol
 • they symbol

Prezent Continuu
Present Continuous

 • I am symboling
 • you are symboling
 • she,he,it is symboling
 • we are symboling
 • you are symboling
 • they are symboling

Prezent Perfect
Present Perfect

 • I have symboled
 • you have symboled
 • she,he,it has symboled
 • we have symboled
 • you have symboled
 • they have symboled

Prezent Perfect Continuu
Present Perfect Continuous

 • I have been symboling
 • you have been symboling
 • she,he,it has been symboling
 • we have been symboling
 • you have been symboling
 • they have been symboling

Timpul Trecut
Past Tense

 • I symboled
 • you symboled
 • she,he,it symboled
 • we symboled
 • you symboled
 • they symboled

Trecut Continuu
Past Continuous

 • I was symboling
 • you were symboling
 • she,he,it was symboling
 • we were symboling
 • you were symboling
 • they were symboling

Trecut Perfect
Past Perfect

 • I had symboled
 • you had symboled
 • she,he,it had symboled
 • we had symboled
 • you had symboled
 • they had symboled

Trecut Perfect Continuu
Past Perfect Continuous

 • I had been symboling
 • you had been symboling
 • she,he,it had been symboling
 • we had been symboling
 • you had been symboling
 • they had been symboling

Timpul Viitor
Future Tense

 • I will symbol
 • you will symbol
 • she,he,it will symbol
 • we will symbol
 • you will symbol
 • they will symbol

Viitor Continuu
Future Continuous

 • I will be symboling
 • you will be symboling
 • she,he,it will be symboling
 • we will be symboling
 • you will be symboling
 • they will be symboling

Viitor Perfect
Future Perfect

 • I will have symboled
 • you will have symboled
 • she,he,it will have symboled
 • we will have symboled
 • you will have symboled
 • they will have symboled

Viitor Perfect Continuu
Future Perfect Continuous

 • I will have been symboling
 • you will have been symboling
 • she,he,it will have been symboling
 • we will have been symboling
 • you will have been symboling
 • they will have been symboling

Imperativ
Imperative

 • symbol
 • let's symbol
 • symbol

Participiul Prezent
Present participle

 • symboling

Participiul Trecut
Past participle

 • symboled

Participiul Perfect
Perfect Participle

 • having symboled

Cum se utilizează timpurile în engleză și se conjugă verbul to symbol

Conjugarea în engleză poate părea simplă pe hârtie, dar trebuie să știți cum să folosiți corect timpul în diferite contexte. Aceste tabele de conjugare vă permit să vedeți cum se conjugă verbul to symbol la toate timpurile.

În engleză, verbele -ING exprimă continuitatea acțiunii în trecut, prezent și viitor. Prezentul simplu este folosit pentru a exprima adevăruri generale, în timp ce prezentul perfect este folosit pentru a sublinia rezultatul unui proces sau acțiune. Aceste tabele de conjugare vă permit să vedeți exact cum este conjugat acest verb în toate timpurile în limba engleză.

Conjugați un alt verb în limba engleză

Lista verbelor neregulate în engleză

Verbele neregulate sunt principala dificultate în conjugarea în limba engleză. Nu ezitați să consultați lista noastră de verbe neregulate în limba engleză pentru a le învăța. Este posibil să ascultați pronunția fiecăruia dintre aceste verbe.

Alte verbe în engleză la întâmplare

circumstantiateekescrimshanksheavesuperviseswooshsyllogizesymbolisesyncretizetiptoevilipend