Conjugare pentru verbul to symbol la toate timpurile în engleză


Iată tabelele de conjugare ale verbului symbol în engleză. Verbul este prezentat în verde. Auxiliarul folosit este colorat în albastru. Puteți face clic pe câteva timpuri de conjugare pentru a ști cum să le folosiți.

Timpul Prezent
Present Tense

 • I symbol
 • you symbol
 • she,he,it symbols
 • we symbol
 • you symbol
 • they symbol

Prezent Continuu
Present Continuous

 • I am symboling
 • you are symboling
 • she,he,it is symboling
 • we are symboling
 • you are symboling
 • they are symboling

Prezent Perfect
Present Perfect

 • I have symboled
 • you have symboled
 • she,he,it has symboled
 • we have symboled
 • you have symboled
 • they have symboled

Prezent Perfect Continuu
Present Perfect Continuous

 • I have been symboling
 • you have been symboling
 • she,he,it has been symboling
 • we have been symboling
 • you have been symboling
 • they have been symboling

Timpul Trecut
Past Tense

 • I symboled
 • you symboled
 • she,he,it symboled
 • we symboled
 • you symboled
 • they symboled

Trecut Continuu
Past Continuous

 • I was symboling
 • you were symboling
 • she,he,it was symboling
 • we were symboling
 • you were symboling
 • they were symboling

Trecut Perfect
Past Perfect

 • I had symboled
 • you had symboled
 • she,he,it had symboled
 • we had symboled
 • you had symboled
 • they had symboled

Trecut Perfect Continuu
Past Perfect Continuous

 • I had been symboling
 • you had been symboling
 • she,he,it had been symboling
 • we had been symboling
 • you had been symboling
 • they had been symboling

Timpul Viitor
Future Tense

 • I will symbol
 • you will symbol
 • she,he,it will symbol
 • we will symbol
 • you will symbol
 • they will symbol

Viitor Continuu
Future Continuous

 • I will be symboling
 • you will be symboling
 • she,he,it will be symboling
 • we will be symboling
 • you will be symboling
 • they will be symboling

Viitor Perfect
Future Perfect

 • I will have symboled
 • you will have symboled
 • she,he,it will have symboled
 • we will have symboled
 • you will have symboled
 • they will have symboled

Viitor Perfect Continuu
Future Perfect Continuous

 • I will have been symboling
 • you will have been symboling
 • she,he,it will have been symboling
 • we will have been symboling
 • you will have been symboling
 • they will have been symboling

Imperativ
Imperative

 • symbol
 • let's symbol
 • symbol

Participiul Prezent
Present participle

 • symboling

Participiul Trecut
Past participle

 • symboled

Participiul Perfect
Perfect Participle

 • having symboled

Conjugați un alt verb în limba engleză

conjugare verbul in limba engleza

Lista verbelor neregulate în engleză